Ga naar hoofdinhoud

Wereldwinkel belegt in micro-kredieten voor kansarmen

De doelstelling van de Wereldwinkel is producenten in derdewereldlanden de kans op een beter bestaan te bieden door hun producten voor een eerlijke prijs te kopen en hier te verkopen. Maar dan moeten ze wel de mogelijkheid krijgen een bedrijfje te starten. Tijdens de Fairtrade Week die van 24 oktober tot 1 november gehouden wordt, is landelijk veel aandacht voor deze vorm van hulp.

De Wereldwinkel draagt behalve de verkoop van eerlijke producten (met tijdens de Fairtrade Week extra aanbiedingen), ook een steentje bij in de vorm van een bescheiden belegging (vanuit onze verplichte reserve) via Oikocredit. Een organisatie waarvan de doelstellingen volledig aansluiten bij die van de Wereldwinkel.
Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Veelal omdat ze arm zijn en banken ze zonder onderpand geen geld willen lenen. Of omdat ze in een gebied wonen waar gewoon geen banken zijn. Of omdat ze behoren tot een gediscrimineerde minderheid. Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen om te investeren in een kleine, eigen onderneming hebben ze weinig of geen kans zich aan de armoede te onttrekken. Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken.
Dankzij 40 jaar ervaring ziet Oikocredit kans deze mensen (via intermediairs) met kleine leningen – zgn. microkredieten – vooruit te helpen. Met een minimum aan risico. Ooit bestond ontwikkelingshulp louter en alleen uit ‘geefgeld’. Nu zijn er organisaties zoals Oikocredit en die gaan weer een stapje verder. Die geven geen vis en geen hengel, want die zeggen: je kunt mensen beter geld lenen, zodat ze zelf een hengel kunnen kopen…
Met die hengel kunnen ze een bestaan opbouwen, hun gezin onderhouden en hun kinderen naar school sturen. Lenen in plaats van geven zorgt voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is een pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf iets kunnen ontwikkelen: een onderneming, een bestaan, een toekomst.
Meer weten of zelf participeren? Zie www.investeerinmensen.nl en www.oikocredit.nl

Back To Top